Implanty

Implant inaczej zwany wszczepem jest odpowiednikiem naturalnego korzenia brakującego zęba. Integracja implantu z kością pozwala na większy komfort życia i zmniejsza dyskomfort związany z użytkowaniem mniej stabilnych ruchomych protez.

LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

ZDROWY I PIĘKNY UŚMIECH

Implanty zębowe pozwalają na stałą, komfortową i kompleksową odbudowę zębów. Dzięki nim uzupełnienia ruchome, niewygodne przyklejane klejem protezy zębowe przechodzą do historii. Proteza osadzona na implantach może być zdejmowana (ruchoma) lub stała (cementowana lub przykręcana). Decyzje o rodzaju pracy podejmujemy razem z pacjentem w trakcie planowania rodzaju pracy.

usmiech
JAK TO DZIAŁA

Implanty w UltraDental

Specjaliści naszej kliniki przygotowują pacjentom indywidualny plan leczenia ortodontycznego z uwzględnieniem charakteru wady zgryzu lub szczękowo-twarzowej, zawierający szczegółowe informacje o metodach postępowania oraz adekwatnym dla danej wady.

 • 1

  Diagnostyka i plan leczenia

  Wywiad stomatologiczny

  Badania lekarskie

  Diagnostyka radiologiczna

  Tworzenie planu leczenia

 • 2

  Etap chirurgiczny

  Wszczepienie implantu

  Zdjęcie szwów

  Odsłonięcie implantów – zabieg ten wykonuje się zwykle po upływie 3 do 6 miesięcy

 • 3

  Etap protetyczny

  Pobranie wycisków

  Miara przyszłej pracy

  Oddanie gotowego uzupełnienia

IMPLANTY JEDNOFAZOWE

UltraDental

Jest to metoda wszczepienia implantu bezpośrednio w zębodół powstały po usunięciu korzenia zęba. Kryteriami decydującymi o powodzeniu implantacji natychmiastowej są:

 • Atraumatyczna ekstrakcja
 • Prawidłowy zębodół
 • Brak procesu zapalnego
 • Odpowiednie warunki anatomiczne
 • Prawidłowa estetyka
 • Prawidłowy kontur tkanek miękkich

IMPLANTY DWUFAZOWE

UltraDental

Biomateriały są szeroko stosowane w zabiegach:

 • Odbudowy zanikłej kości
 • Podniesienia dna zatoki szczękowej
 • Uzupełnienia ubytków kości po ekstrakcji
 • Sterowana regeneracja kości w obrębie przyzębia
 • Odbudowy tkanki kostnej po zabiegach resekcji wierzchołka korzenia

 

Stanowią one alternatywę dla przeszczepów kości.

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA

UltraDental

 • sterowana regeneracja kości
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej
 • przeszczepy bloków kostnych
 • rozszczepienie wyrostka zębodołowego
 • przeszczepy tkanek miękkich
 • osteodystrakcja kości
 • lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

Najczęściej zadawane pytania dotyczące implantów

JAKIE SĄ WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA IMPLANTÓW?

Wskazania:

 • brak pojedyńczego zęba
 • brak zawiązkami zęba
 • braki wielozębowe
 • bezzębie całkowite szczęki i żuchwy

Przeciwskazania

 • nieustabilizowana cukrzyca
 • AIDS
 • choroba nowotworowa
 • ciąża
 • wiek poniżej 18 lat
 • niewystarczająca higiena jamy ustnej
 • nałogowe palenie tytoniu
 • choroby psychiczne

CO TO JEST ZANIK KOŚCI PO UTRACIE ZĘBA?

Usunięcie zęba rozpoczyna postępującą kaskadę procesów, które powodują:

 • utratę kości
 • zmiany w zgryzie
 • przesuwanie się zębów sąsiednich
 • wysuwanie przeciwstawnych
 • przeciążenia na zębach pozostałych i skrócenie ich żywotności

Wszystkie te następstwa utraty zęba prowadzą do progresywnej utraty prawidłowych warunków zgryzowych oraz kości w miejscu usuniętego zeba i okolicznych struktur kostnych. W okresie pierwszych 24 miesięcy dochodzi do utraty ok 60% kości, która utrzymywała ząb i która może utrzymać implant. Użytkowanie protez osiadających także pogarsza ilośc kości szczęk.

Decyzję o odbudowie implantoprotetycznej należy podjąć jak najwcześniej. Ideałem jest ustalenie dalszego postępowania w chwili gdy zapada decyzja o usunięciu zęba. W wielu przypadkach możliwe jest usunięcie zęba i jednoczasowe założenie implantu. Taka procedura jest obecnie najlepszym rozwiązaniem, skutecznym, zdecydowanie skracającym czas leczenia – czas chodzenia bez zęba!

W sytuacji gdy ząb został już usunięty lub nie można było implantować natychmiastowo właściwym jest odczekanie 6-12 tyg (zależnie od wielkości zęba i zniszczeń chorobowych), przeprowadzenie oceny warunków kostnych i planowanie leczenia implantoprotetycznego.

Czy zanik kości uniemożliwia leczenie implantami?

Sytuacje znaczącego zaniku kości są najczęściej wynikiem wieloletniego okresu czasu, który upłynął od usunięcia zęba. Efektem są zmiany chorobowe prowadzące do utraty zęba lub urazu. Warunkiem niezbędnym do leczenia implantami jest odpowiednia ilość kości w miejscu złożenia implantu. W tych sytuacjach gdy brakuje niewiele kości podczas zabiegu uzupełniany jest jej brak. Jeśli zaś ubytek kostny jest na tyle duży, że nie można założyć implantu wówczas przed implantacją odbudowujemy kość, w którą następnie będzie założony implant.

Do odbudowy kości stosujemy wyłącznie sprawdzone od wielu lat metody dające szanse na powodzenie takiego zabiegu w danych warunkach.

CZY KWALIFIKUJESZ SIĘ DO WSZCZEPIANIA IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH?

Jeślii myślisz o leczeniu implantologicznym, lub jesteś ciekaw czy taki sposób leczenia może Ci pomóc, możesz przeprowadzić prosty, szybki test.

Odpowiedz na poniższe pytania:

Czy utraciłem jeden, kilka lub wszystkie zęby?
Czy ukrywam swój uśmiech z powodu braku zębów lub brzydkich przestrzeni pomiędzy nimi?
Czy utraciłem pewność podczas uśmiechu, mówienia lub jedzenia?
Czy mam problemy z poprawnym jedzeniem, żuciem lub wymową ?
Czy utraciłem zęby z powodu chorób dziąseł, czy jestem obecnie lub potrzebuję takiego leczenia ?
Czy moja proteza powoduje miejscowe owrzodzenia lub ślizga się podczas żucia?
Czy moja proteza wymaga częstego podścielania z powodu zaniku kości?
Czy posiadaną protezę noszę w kieszeni lub pozostawiam w domu?
Czy mam problemy funkcjonalne lub estetyczne z istniejącymi koronami lub mostami?
Czy zęby wspierające mój most ruszają się lub zostały stracone?
Czy mogę poczekać od 8 tyg. do 9 miesięcy na przeprowadzenie leczenia implantoprotetycznego?
Czy będę w stanie zapewnić odpowiedni poziom higieny wymagany dla prawidłowego funkcjonowania im plantów?
Czy będę regularnie wykonywał przeglądy dentystyczne?
Czy uważam, że wykonanie nowych zębów poprawi mój komfort życia?
Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na co najmniej jedno pytanie warto pomyśleć o takim leczeniu.

SZTUCZNE ZĘBY A KORONY NA IMPLANTACH?

Korony osadzone na implantach doskonale spełniają swoje funkcje estetyczne. W przypadku koron wykonanych w strefie estetycznej czyli przedniej części szczęk i żuchwy stosuje się najczęściej korony pełnoceramiczne. Są one wykonane z materiałów, które w pełni imitują strukturę i przezierność szkliwa zębów naturalnych, maja też ogromną gamę kolorów co ułatwia nam dobór koloru korony zęba.

JAKIE SĄ ZALECENIA PO ZABIEGACH IMPLANTOLOGICZNYCH?

Zalecenia pozabiegowe:

 • Antybiotykoterapia przed i po zabiegu wg. zaleceń lekarza
 • Zimne okłady w początkowym okresie po zabiegu
 • Odpowiednia miękka dieta
 • Unikanie gorących pokarmów i napojów
 • Stosowanie odpowiedniej nowej szczotki pozabiegowej
 • Stosowanie specjalnych środków higienicznych wg. zaleceń lekarza
 • Unikanie dużego wysiłku fizycznego
 • Zdjęcie szwów 7-10 dniach od zabiegu
 •  Uczęszczanie na wizyty kontrolne wg. zaleceń lekarza

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ IMPLANTOPROTETYKA?

Implantoprotetyka stomatologiczna to dział stomatologii zajmujący się odbudową uzębienia przy użyciu implantów zębowych. To stosunkowo młoda dziedzina, ale jedna z najbardziej prężnie rozwijających się w ciągu ostatnich lat.

CZY STAN ZĘBÓW I IMPLANTY ZĘBOWE MAJĄ WPŁYW NA ZDROWIE ZATOK?

Problemy z zębami mogą być przyczyną zapalenia zatok, ale niewyleczona choroba zatok może też powodować powikłania stomatologiczne, np. utratę implantów, dlatego interdyscyplinarna współpraca lekarzy różnych specjalności ma coraz większe znaczenie.
Dla dobra pacjenta niezbędna jest ścisła współpraca lekarzy laryngologów i dentystów, m.in. przy leczeniu endodontycznym i w implantologii. Dzięki temu leczenie jest krótsze, skuteczniejsze, pozwala uniknąć poważnych powikłań i jest tańsze. Infekcje zębów i okostnej mogą wywołać zapalenie zatok, przede wszystkim szczękowych, położonych najbliżej linii zębów, ale też zatok przynosowych. Laryngolog może wówczas leczyć zapalenie zatok bez skutków. Może tego uniknąć, jeśli skonsultuje się ze stomatologiem.

Podobne konsekwencje może też mieć źle wykonane leczenie kanałowe, czy źle wszczepiony implant zęba. Dzięki nowoczesnym technikom obrazowania, jak tomografia trójwymiarowa, obserwujemy u pacjentów po leczeniu kanałowym, że do ich zatok dostały się np. odłamki korzenia, amalgamatu, materiał z wypełniania kanałów. Zatoka reaguje na te ciała obce typowym procesem zapalnym, który objawia się bólami głowy, temperaturą, wydzieliną ropną. Jeśli przejdzie on w stan przewlekły, może spowodować poważne powikłania, groźne dla zdrowia, a nawet życia, w tym zapalenia kości szczęki, powikłania oczodołowe i wewnątrzczaszkowe, możliwy jest również proces odwrotny  przewlekłe zapalenie zatok, zwłaszcza zatoki szczękowej, przyczynia się do problemów stomatologicznych. Jeżeli wówczas wstawimy implant zębowy, to zaczną się problemy z gojeniem tego miejsca, a implant może nawet wypaść. Lekarz stomatolog, który przygotowuje pacjenta do wszczepiania implantu, zobaczy w badaniu pantomograficznym jakieś zmiany w zatoce, to powinien odesłać go do laryngologa z prośbą o opinię na temat możliwości wykonania takiej procedury.

Zabiegi stomatologii estetycznej, a także procedury implantacyjne i leczenie endodontyczne powinny być obszarami ścisłej współpracy lekarzy dentystów z laryngologami. Dobro pacjenta wymaga, byśmy zatok nie traktowali w oderwaniu od leczenia stomatologicznego , obecnie możliwe jest wykonywanie zabiegów laryngologicznych i stomatologicznych jednoczasowo, co znacznie skraca czas leczenia.Ze względu na starzenie się społeczeństwa, implantoprotetyka cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, dlatego współpraca stomatologów z laryngologami na tym polu będzie zyskiwała na znaczeniu. Specjalista zwraca też uwagę, że w ostatnim czasie interdyscyplinarność leczenia pacjentów zaczyna być coraz bardziej doceniana. Laryngolodzy zaczynają coraz ściślej współpracować np. z kardiologami czy seksuologami, bo okazuje się, że problemy laryngologiczne, np. powodujące bezdech senny, negatywnie wpływają na nasze libido, a nawet mogą powodować objawy typowe dla arytmii serca.

CZYM ZAJMUJE SIĘ CHIRURGIA SZCZĘKOWA?

Chirurgia szczękowa inaczej nazywana chirurgią szczękowo-twarzową ,powstała z połączenia medycyny ogólnej i stomatologii. Chirurgia szczękowo-twarzowa zajmuje się leczeniem schorzeń twarzoczaszki , szczęk ,zębów i tkanek miękkich .

Najwyższą jakość implantów Alpha Bio Tec potwierdzają międzynarodowe certyfikaty, takie jak:

 • ISO 13485:2003;
 • ISO 9001:2000;
 • 93/42/EEC

ILE KOSZTUJĄ IMPLANTY ZĘBOWE?

Ceny implantów zębowych zależne są od kilku czynników:

 1. typu odbudowy protetycznej
 2. czy konieczny jest zabieg augmentacji kości
 3. ilości wszczepionych implantów .

Zazwyczaj koszt zabiegu podzielone są na dwie części. Część chirurgiczna obejmująca wszczepienie implantu i / lub ewentualną augmentację kości oraz część protetyczną gdzie odbywa się odpowiednia odbudowa protetyczna.

CZY IMPLANTY ZĘBOWE SĄ TRWAŁE?

Implanty stomatologiczne są stosowane od 30 lat.Od momentu wprowadzenia wszczepu mogą towarzyszyć pacjentowi nawet do końca życia, trwałość implantów uzależniona jest od tego jak się o nie dba.Odbudowa protetyczna uzębienia na implantach może zostać uszkodzona przez uraz, brak higieny czy choroby układu stomatognatycznego.

Skontaktuj się