GWARANCJA

W związku z zastosowaniem najnowszych technologii i wysokich umiejętności naszych lekarzy, udzielamy gwarancji na wszystkie wykonane u nas prace.

Dobrowolnie zapewniamy gwarancję na oferowane usługi, co sprowadza się do bezpłatnego usunięcia wad, jeśli takowe występują.

Gwarancji w tym znaczeniu udzielamy na 2 lata.

Gwarancja na implanty jest dożywotnia.

Warunkiem udzielenia gwarancji są regularne wizyty kontrolne oraz wizyty higienizacyjne.

Wizyty te są odpłatne wg cennika.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadkach:

  • nie przestrzegania wizyt kontrolnych i higienizacyjnych co 6 miesięcy
  • nie stawiania się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
  • niedostatecznej higieny jamy ustnej
  • nieszczęśliwych wypadków lub uszkodzeń mechanicznych
  • zmian zapalnych w przyzębiu
  • ingerencji mechanicznej w pracę protetyczną
  • naturalnych procesów starzenia się organizmu
  • istnienia choroby lub schorzenia mającego wpływ na stan uzębienia i jamy ustnej pacjenta.

Skontaktuj się