Chirurgia stomatologiczna

Do wszczepienia implantu niezbędna jest odpowiednia ilość i grubość kości. Długotrwały brak zęba w danym miejscu zazwyczaj powoduje mniejszy lub większy jej zanik. Trzeba więc taki brak odbudować preparatem kościozastępczym stosując odpowiedni zabieg chirurgiczny

Takie i inne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej wykonujemy rutynowo i bezpiecznie, aby nasi pacjenci mogli cieszyć się pełnią zdrowia i uśmiechu.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ZDROWY I PIĘKNY UŚMIECH

Zabiegi chirurgi stomatologicznej wykonywane w naszej klinice:

  • sterowana regeneracja kości
  • podnoszenie dna zatoki szczękowej
  • przeszczepy bloków kostnych
  • rozszczepienie wyrostka zębodołowego
  • przeszczepy tkanek miękkich
  • osteodystrakcja kości
  • lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

EKSTRAKCJE ZĘBÓW

UltraDental

Ekstrakcja zęba to zabieg chirurgiczny - polega na usunięciu zęba z zębodołu. Wykonuje się go tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości by zastosować inne metody leczenia. Każdorazowo zabieg ten poprzedzony powinien być szczegółowym wywiadem lekarskim.

Do najczęściej występujących wskazań do wykonania ekstrakcji zęba zaliczają się m.in.: zapalenie miazgi zębów mądrości, zęby zniszczone próchnicą w stadium uniemożliwiającym leczenie i odbudowę, zęby położone poza łukiem ( w przypadku, gdy nie istnieje możliwość przeprowadzenia leczenia ortodontycznego), nawracające ropnie przyzębne, które nie poddają się leczeniu, podłużne lub skośne złamanie korzenia zęba, złamanie korony uniemożliwiające odbudowę protetyczną oraz złamanie zęba wielokorzeniowego.

W większości przypadków wygląda to tak, że planowaną ekstrakcję poprzedza się wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego, co pozwala lekarzowi ocenić ogólny stan uzębienia pacjenta i zaplanować to, jak ma przebiegać zabieg. Sama ekstrakcja - jeśli nie zdarzą się komplikacje - trwa krótko.

ODSŁANIANIE ZĘBÓW ZATRZYMANYCH

UltraDental

Zęby zatrzymane - to pojęcie częstokroć wywołuje strach u pacjentów, przez co boją się decyzji o wizycie na fotelu chirurga stomatologa lub szczękowo-twarzowego. Natomiast warto wiedzieć, iż ząb zatrzymany to pod względem anatomicznym prawidłowo wykształcony ząb, tkwiący w w kości szczęki lub żuchwy. Można rozróżnić zęby zatrzymane częściowo (gdy fragment korony zęba pokryty jest błoną śluzową dziąsła) , w małym fragmencie (w tym przypadku korona jest widoczna w jamie ustnej) lub zęby zatrzymane całkowicie - w tym przypadku cały ząb otoczony jest przez kość.

Odsłanianie zębów zatrzymanych jest to zabieg chirurgiczny stosunkowo prosty, do tego szybki i zupełnie bezbolesny. Już sama nazwa wskazuje na to, że polega on na odsłonięciu zęba - najczęściej kłów. Robi się to po wcześniejszym zlokalizowaniu go przy pomocy zdjęcia RTG, celem ściągnięcia go do łuku zębowego.

Samo ściągnięcie zęba do łuku zębowego odbywa się przy pomocy zamka ortodontycznego - zostanie on przyklejony do odsłoniętego zęba. Odsłanianie zębów zatrzymanych jest to pierwszy etap leczenia ortodontycznego. Po upływie 14-24 miesięcy prowadzi on do prawidłowego ustawienia zęba w łuku zębowym.

PLASTYKA POŁĄCZEŃ USTNO-ZATOKOWYCH

UltraDental

Plastyka połączeń ustno-zatokowych - co to takiego? Jest to zabieg chirurgiczny polegający na zamknięciu połączenia między zatoką szczękową a jamą ustną powstające po ekstrakcji zęba, którego to anatomiczne korzenie były położone w obrębie zatoki.

Zdarza się, iż ekstrakcja zębów górnych tylnych jest przyczyną powstania połączenia pomiędzy jamą ustną a zatoką szczękową. Powodem takiego stanu jest fakt, że wierzchołki korzeni tychże zębów tkwią w świetle zatoki szczękowej. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie połączenie ustno-zatokowe, zalecane jest wykonanie pantomogramu i/lub zdjęcie zatok obocznych nosa.
Później trzeba wykluczyć wystąpienie stanu zapalnego w zatokach szczękowych, torbieli albo innego materiału. Jeżeli te nie zostaną stwierdzone, należałoby wykonać plastykę połączenia ustno-zatokowego, a to poprzez usunięcie dziąsła i przesunięcie go w ten sposób, by zamknięty został otwór do zatoki powstały po usunięciu zęba.

Ranę zaopatrza się szwami na okres kilkunastu dni, w tym czasie pacjent musi w sposób ścisły przestrzegać wskazań, obowiązuje go też kontrola radiologiczna zatok przez kilka tygodni po odbyciu zabiegu.

KLINICZNE WYDŁUŻANIE KORON

UltraDental

Wydłużenie korony jest to zabieg mikrochirurgiczny. Wykonywany jest w znieczulenu miejscowym, gdy ząb złamie się pod dziąsłem lub też posiada próchnicę tak głęboką, że zniszczyła go ona poniżej linii dziąsła.

W czasie zabiegu lekarz odsłania granicę zdrowej tkantki zęba tak, by nie były już schowane pod dziąsłem. Minimalnie redukuje się przy tym kość i zmienia położenie dziąsła. Zabieg ten jest bezbolesny, zaś szwy usunąć można szybko, bo po siedmiu dniach.

Po zakończeniu okresu gojenia można ponownie odbudować ząb. Jaki będzie typ tej odbudowy, o tym zawsze decyduje lekarz - wybiera on metodę, która zabezpieczy ząb przed ponownym złamaniem. Najbardziej wskazaną jest odbudowa koroną protetyczną oraz wzmocnienie zęba za pomocą wkładów z włókna szklanego.

Co ważne, przypadki złamania pionowego zęba wzdłuż korzenia oraz głębokie poziome pęknięcie korzenia lub też próchnica korzeni to bezwzględne wskazania do jego usunięcia. Próby założenia wypełnienia albo korony protetycznej bez wcześniejszego zabiegu wydłużenia korony klinicznej zęba - oczywiście wtedy, jeżeli istnieją wksazania - są z góry skazane na niepowodzenie. Nie istnieją techniczne możliwości, by wykonać prawidłowe wypełnienie lub koronę w wilgotnym środowisku poniżej dziąsła - w takich warunkach materiały stomatolgiczne nie wiążą w sposób właściwy.

RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA

UltraDental

Resekcja wierzchołka korzenia zębowego jest zabiegiem, który polega na odcięciu wierzchołka korzenia oraz jednoczesnym usunięciu zmian zapalnych w jego obrębie. Wykonuje się go w przypadkach: gdy z powodu nieprawidłowej budowy anatomicznej nie ma możliwości właściwego wyleczenia kanału zęba, gdy podczas leczenia kanałowego doszło do złamania narzędzia stomatologicznego w kanale, jeżeli wystąpiły powikłania w postaci torbieli lub ropni okołowierzchołkowych i u pacjenta nie można przeprowadzić ponownego leczenia kanałowego lub w przypadku zębów, które obumarły samoistnie bez dolegliwości bólowych.

Resekcję przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Podczas zabiegu wykonujący go lekarz nacina śluzówkę w okolicy wierzchołka korzenia zębowego, następnie wycina okienko kostne i usuwa wierzchołek korzenia. To pozwala na usunięcie występujących w obrębie zęba stanów zapalnych, zabezpiecza też przed ponownym ich powstaniem. W większości przypadków resekcja zęba uzupełniania jest o aplikację materiału kościozastępczego – pozwala on uratować ząb przed ekstrakcją.

Sam zabieg wykonywany jest w znieczuleniu, jednak po jego zakończeniu u pacjentów może występować ból, a także opuchlizna. Po kilku dniach powinny samoistnie zniknąć, jeżeli jednak tak się nie dzieje, a oprócz tego występuje stan podgorączkowy lub krwawienie – trzeba zgłosić się do lekarza. By złagodzić przykre dolegliwości, można stosować leki zalecone przez dentystę, pomocne mogą okazać się też zimne okłady.

Skontaktuj się